Samtala kan med KBT-terapi ge människor verktyg att hantera sina tankar, sina känslor och därmed sitt agerande vilket gör oss mindre känsliga för yttre faktorer. Jag riktar mig till enskilda individer och organisationer.

Du kan få både internetbaserad och traditionell samtalsterapi.
Kontakta mig så får du veta mer!