Priser

Priser

Priser för internetbaserad KBT-terapi
Tillgång till behandlingsprogrammet i tre månader kostar 750 kr. inkl moms.
Bedömningssamtal via videosamtal eller på plats på mottagningen är 45 minuter och kostar 500 kr. inkl moms.
Feedback via mail 300 kr inkl moms per tillfälle.
Feedback via telefon à 30 minuter 600 kr inkl moms per tillfälle.

Priser för traditionell KBT-terapi
Ett screeningtillfälle är 45 minuter och kostar 500 kr. inkl moms
Ett terapisamtal är 45 minuter och kostar 850 kr. inkl moms.

Vid hjälp för företag sätts priset enligt överenskommelse.

Betalning sker via swish till nummer 1230315150 eller faktura med 30 dagars förfallotid till bankgironummer 610-0887.