Psykisk ohälsa i företag

Hjälp till psykisk hälsa i ert företag

Psykisk ohälsa i företag blir allt vanligare. Idag lever allt fler med ohälsosamma levnadsvanor. Detta påverkar i allra högsta grad möjligheten att prestera på jobbet. Är vi inte i balans spelar det inte så stor roll hur mycket ett företag optimerar sina strategier, för i slutänden är det alltid medarbetarna som gör jobbet. Det är därför min uppfattning att det är viktigt att börja med den enskilde individen även när vi vill nå utveckling på organisationsnivå.

Sanningen är också den att vi inte kan förändra hur andra agerar. Det enda vi kan förändra är hur vi själva reagerar på andras beteende. Därför är ökad självkännedom hos personalen ett viktigt steg på vägen mot ett mer förstående arbetsklimat som i högre grad präglas av ärlighet istället för misstänksamhet och stöttande istället för missunnsamhet och därför är också en investering i personalen en av de viktigaste investeringar ett företag kan göra.

Jag har flerårig erfarenhet av att arbeta som chef. De erfarenheter jag har fått i mitt chefsjobb i kombination med min erfarenhet som samtalsbehandlare ger mig viktig kunskap och förståelse för både arbetsgivarens och arbetstagarens situation i ett allt snabbare, mer komplext och mer kravfyllt arbetsliv.

Vad kan jag hjälpa ditt företag med
Några kortfattade exempel vad jag kan hjälpa ert företag eller organisation med:
• kartlägga måendet och levnadsvanor hos era anställda – hur mår er organisation och vad behöver vidareutvecklas eller förändras
• utreda er arbetsmiljö och utarbeta förbättringsförslag
• hjälpa till med att hantera eventuella konflikter på arbetsplatsen
• förbättra er kommunikation med varandra
• coacha dig som chef eller personalansvarig i hälsofrågor, exempelvis inför svåra medarbetarsamtal
• chefsrådgivning vid organisatoriska hälsofrågor och dina medarbetares välmående.
• motivera medarbetarna till ett mer konstruktivt mindset och öka personalens och företagets grit.
• genom Mindfulness, lära er att utveckla er uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla för att bättre hantera stress och stärka er att kunna fatta mer konstruktiva och medvetna beslut.

Kontakta mig för mer information om hur jag kan hjälpa ert företag med psykisk ohälsa.