Vad är Mindfulness

Mindfulness är en metod som kan användas för att hantera stress och oro. Mindfulness är också ett förhållningssätt till livet. Metoden går ut på att du fokuserar på det som finns i just denna stund, i nuet. Att leva mer närvarande i varje stund. Det hjälper dig att göra konstruktiva och medvetna val i vardagen. Mindfulness brukar på svenska översättas till medveten närvaro och är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Mindfulness används ibland inom sjukvården för att lättare hantera stress, ångest och nedstämdhet. En del upplever att mindfulness minskar stress, ångest och nedstämdhet.

Med Mindfulness kan du lära dig att hantera negativa tankar och förstå dig själv bättre

Hjärnan har svårt att skilja på det som är verkligt och det som är påhittat. Därför gör den inte skillnad mellan det du tänker och det du upplever i verkligheten. Det innebär att om du tänker tankar som gör att du blir orolig eller stressad reagerar kroppen som om det verkligen var så. Du kan inte utesluta negativa tankar. Lär dig att hantera dem istället.

Mindfulness kan hjälpa dig att förstå hur du agerar och varför. Du observerar dig själv, dina tankar, känslor, hur det känns i kroppen och hur du beter dig. Då kan du lära dig vilka mönster och teman som finns i ditt liv.