KBT via internet

KBT via internet

Vill du få hjälp i din egen takt, hemifrån, utan att behöva passa tider? Då kanske en onlinekurs är något för dig. Genom företaget Moodhero erbjuder jag forskningsbaserade onlinekurser för mental hälsa, med ett helhetsperspektiv på aspekter som mentala verktyg, kost, motion och återhämtning. Du startar kursen när det passar dig och du väljer själv takt att genomföra den. Samtliga kurser innehåller förutom föreläsningar, även övningar som görs på egen hand.

Kurserna har alltid en vetenskaplig grund med ett språk och en enkelhet som gör dem lätta att förstå. Det krävs ingen förkunskap varken om KBT, terapi, kost eller träning.

Läs mer om kursutbudet på www.moodhero.se