KBT via internet

KBT via internet

Vill du hellre få samtalsbehandling när det passar dig och var det passar dig så erbjuder vi KBT via internet.

Genom Samtala – Sofia Allberg har du nu möjlighet att få Kognitiv Beteendeterapi (KBT) på nätet i form av verktyg och metoder som forskning visat ha betydande effekt för vår hälsa. Programmen bygger på de senaste metoderna inom KBT och är upplagda som kurser där varje program består av 12-15 verktyg.

Via behandlingsprogram på internet kan du exempelvis få:
• Verktyg för att hantera ångest och panik
• Förbättra din sviktande självkänsla
• Bli bättre på stresshantering
• Verktyg för att hantera depression
• Hjälp för att få bättre sömn
• Skapa goda vanor kring kost och motion
• Skapa hälsosamma alkoholvanor
• Hjälp att sluta röka
• Smärthantering

KBT via internet – så här går det till

Vi börjar med ett bedömningssamtal. Väljer du att få KBT på internet så har du tillgång till behandlingen i tre månader. Under de tre månaderna har du om du önskar möjlighet att få hjälp och stöd via mail. Kontakta mig så får du veta mer om KBT via internet.