Integritetspolicy

Så hanterar vi personuppgifter

Samtala – Sofia Allbergs Integritetspolicy
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina
personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter
än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.
Genom att använda Samtala – Sofia Allbergs tjänster accepterar du vår
Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner
också att vi använder e-post för att skicka information till dig. Det är viktigt
att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster.
Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi
beskriver också vilka rättigheter du har.

Vad räknas som personuppgifter?
När du är kund hos oss, eller prenumererar på vårt nyhetsbrev, lämnar du ut
personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och
vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara:
Direkt identifierande personuppgifter
• Namn
• Faktura- och leveransadress
• E-postadress
• Mobiltelefonnummer
• Betalinformation
Indirekt identifierande information
• Din arbetsplats
• Din yrkesroll
Relaterad information
• Detaljer om de tjänster du har köpt av oss
• Dina kursresultat eller utvärderingsresultat hos oss

Hur samlar vi in personuppgifter?
Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika
sätt, till exempel när du:
• Skickar e-post till oss
• Beställer en tjänst
• Betalar med ett av Samtala – Sofia Allbergs betalningsalternativ
Vi kan också få information om dig när du använder våra tjänster eller
kontaktar oss. Det kan vara direkt, indirekt eller relaterad information som vi
får när du är i kontakt med oss. Se stycket Vad räknas som personuppgifter.

Vad gör vi med din information?
Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal
med oss, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att
vi ska kunna kommunicera med dig.
Information för att ingå avtal eller utföra tjänster
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi
behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga
grunder:
• Syfte med behandlingen
• Avtal, genomförande och fakturering av tjänster
• Ta betalt för tjänster
• Anställa eller anlita medarbetare eller konsulter
• Informera om Samtala – Sofia Allbergs verksamhet
• Marknadsföra Samtala – Sofia Allberg med exempel från din
verksamhet
• Marknadsföring och försäljning
Information för att kommunicera med dig
Vi kan använda information om dig för att:
• Berätta om våra tjänster och erbjudanden
• Skicka nyhetsbrev
• Undersöka hur nöjd du är som kund
• Rättslig grund Avtal
• Rättslig förpliktelse Avtal
• Samtycke
• Intresseavvägning
Om du inte vill ha den här sortens information från oss kan du kontakta oss
på sofia.allberg@samtala.info.

Kommer vi dela vidare din information?
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din
tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer
för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala,
tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.
Om Samtala – Sofia Allberg eller en väsentlig del av Samtala – Sofia Allbergs
tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Samtala –
Sofia Allbergs kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att
uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan
dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till
exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta
alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din
information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/
EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för
respektive syfte. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte
längre är relevant.
Dina rättigheter
Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt
be oss radera den.
Rätt till tillgång
Du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.
Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera
information som är bristfällig.
Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen
inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock
finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till
exempel styras av bokförings-, skatte- eller konsumentsrättslagstiftning.

Kontakta oss (Personuppgiftsansvarig)
Vi har en utsedd ansvarig person för Integritetspolicy frågor. Har du frågor
om integritets- och Integritetspolicy kan du kontakta oss på
sofia.allberg@samtala.info
Samtala – Sofia Allberg är registrerat hos Bolagsverket.
Adress: Trädgårdsgatan 12, Kalmar. Tel: 0705 95 75 85
Samtala – Sofia Allbergs Integritetspolicy uppdaterades senast 2020-03-09.